Pharmed & Healthcare Vietnam

Pharmed & Healthcare Vietnam
Bilgi Kartı
  • Pharmed & Healthcare Vietnam
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • 11 Eylül - 14 Eylül 2019
  • Sağlık - Medikal
Broşürler

Ülke/ Sektör’ün Durumu: Vietnam medikal ekipman sanayinin 2009 büyüklüğü tahmini olarak 220 milyon USD olup, sektör yıllık ortalama %10 civarında büyümektedir. Medikal sektöründe yerel üretim çok az olduğundan ihtiyacının büyük bir kısmı ithal edilmektedir. Ülkede 56 tane medikal ekipman üreticisi firma üretim yapmaktadır. Bu firmaların 27 tanesi özel ya da anonim şirket, 10 tanesi kamu ve 12 tanesi de ortak girişim firmalarıdır. Bu firmalar yaklaşık 600 çeşit medikal ekipman, araç ve gereç ile elektronik aletler üretmektedir. Ülkedeki toplam üretim medikal ekipman, araç ve gereç ihtiyacının sadece %5’ini karşılamaktadır. Vietnam Sağlık Bakanlığı verilerine göre; sağlık sisteminde devletin 13,501 sağlık tesisi bulunmaktadır ve bu tesislerin 185.900 yatak kapasitesi vardır. Hastaneler genellikle çok kalabalık olup, mevcut imkânlar ihtiyacı karşılayamamaktadır. Vietnam Sağlık Bakanlığı “Vietnam 2010 Medikal Ekipman Araştırma ve Geliştirme” adı altında bir proje geliştirmiştir. Bu projeye göre Vietnam medikal ekipman ihtiyacının %60’ının yerel üretimle karşılamayı hedeflemektedir. Vietnam medikal sektörü için 2006–2010 yılları arasında 1,8 milyar ABD doları tutarında harcama projelendirmiş ve bu süre içersinde 57 yeni hastane inşa edilmiştir. Bu tutar içerisinde medikal ekipmanlar için yapılan harcama tutarı yaklaşık 1 milyar ABD doları civarındadır. Ayrıca ülkeye yapılan yabancı yardımların büyük bir kısmı da sağlık altyapısının ve halk sağlığının iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Vietnam Hükümeti sağlık sektörü ile ilgili olarak 2010 yılından itibaren 10 yıllık süre için kapsamlı bir mastır planı onaylamıştır. Bu plan ile 2020 yılına kadar her 10 bin kişiye ortalama 25 yatak kapasitesi hedeflemektedir. Yine bu plan kapsamında 2020 yılına kadar her yerel yönetim kendi bölgesinde sağlık istasyonları kuracak ve bu tesislerin %80’i ulusal standartlara uygun olarak inşa edilecektir. Vietnam’ın ekonomik başkenti olarak kabul edilen Ho Chi Minh City yönetimi bu bölgedeki medikal sektörünün gelişmesi ve yeni klinikler inşası için 2020 yılına kadar 900 milyon ABD doları harcamayı planlamaktadır.

Fuar Hakkında Bilgi:

11-14 Eylül 2019’da 14. Kez düzenlenecek olan Pharmedi Vietnam Fuar’ı, bölgenin en büyük fuarı olmakla beraber 2017 yılında 25 ülkeden 350 katılımcıya ev sahipliği yapmıştır.

Teşvik oranı Vietnam için %50 ‘dir.

Fuara katılmak için 7 gerekçe

 

1. Vietnam'daki çoğu hastane eskidir ve revizyona ihtiyaç duymaktadır.  

2. Mevcut kapasite artırılmak istenmektedir ve bu konuda çalışılmaktadır. 

3. Sağlık bakanlığı bütçeleri tıbbi ekipmanların yenilenmesi için artırılmıştır.

4. 96 Milyonluk nüfusu ile büyük bir potansiyel taşımaktadır.

5. %12 büyüme hızı %2,5 enflasyon ve 17 Milyar$ sağlık harcaması.

6. Ekonomi bakanlığı %50 devlet teşviki kapsamındadır.

7. HIS GLOBAL'in gücüyle benzersiz bir seyahat ve fuar deneyimi yaşayın. Stant, nakliye, turizm dahil kesintisiz destek.  

Ön Başvuru